Showing the single result

Projektor i platno za najam

kn400
Prezentacijsko platno sa projektorom sa svom pripadajućom opremom, kablovima i nastavcima.